METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Производство на мелничарски продукти    
    10.61.24   Смеси за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти    
       10.61.24.00   Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитни продукти (вкл. сурови теста и кори за баница)
    Detail

Page 1/1  
Top