METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед    
    10.51.12   Мляко и сметана с тегловно маслено съдържание над 6 %, неконцентрирани, нито подсладени    
       10.51.12.10   Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6%, но <= 21%, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л
    Detail
       10.51.12.20   Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6%, но <= 21%, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л
    Detail
       10.51.12.30   Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21%, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л
    Detail
       10.51.12.40   Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21%, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л
    Detail

Page 1/1  
Top