METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин    
    10.41.11   Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин
   
    10.41.12   Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници
   
    10.41.19   Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.21   Соево масло, сурово
   
    10.41.22   Фъстъчено масло, сурово
   
    10.41.23   Маслиново масло, сурово
   
    10.41.24   Слънчогледово масло, сурово
   
    10.41.25   Памучно масло, сурово
   
    10.41.26   Рапично, репично и синапено масло, сурови
   
    10.41.27   Палмово масло, сурово
   
    10.41.28   Кокосово масло, сурово
   
    10.41.29   Други растителни масла, сурови
   
    10.41.30   Памучен линтер
   
    10.41.41   Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини
   
    10.41.42   Брашно от маслодайни семена или плодове, с изключение на синапено брашно
   
    10.41.51   Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.52   Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.53   Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.54   Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.55   Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.56   Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.57   Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.58   Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.59   Други масла и техните фракции, рафинирани, но не химически променени; нелетливи растителни мазнини и други растителни масла (с изключение на царевичното) и техните фракции, н.в.д, рафинирани, но не химически променени
   
    10.41.60   Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но непреработени по друг начин
   
    10.41.71   Растителни восъци (с изключение на триглицериди)
   
    10.41.72   Дегра, остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или животински или растителни восъци
   

Page 1/1  
Top