METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия    
    10.39.11   Зеленчуци, замразени
   
    10.39.12   Временно консервирани зеленчуци
   
    10.39.13   Сушени зеленчуци
   
    10.39.15   Фасул, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
   
    10.39.16   Грах, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
   
    10.39.17   Други зеленчуци (с изключение на картофи), приготвени по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на готовите зеленчукови храни
   
    10.39.18   Зеленчуци (с изключение на картофи), плодове или годни за консумация други части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
   
    10.39.21   Плодове, неварени или варени, замразени
   
    10.39.22   Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
   
    10.39.23   Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, изпечени, осолени или приготвени по друг начин
   
    10.39.24   Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
   
    10.39.25   Други приготвени или консервирани плодове
   
    10.39.30   Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
   
    10.39.91   Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци
   

Page 1/1  
Top