METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия    
    10.20.11   Филета и друго месо от риба (дори смлени), пресни или охладени
   
    10.20.12   Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени
   
    10.20.13   Риба, замразена
   
    10.20.14   Филета от риба, замразени
   
    10.20.15   Месо от риба (дори смляно), замразено
   
    10.20.16   Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени
   
    10.20.21   Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не и пушени
   
    10.20.22   Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека
   
    10.20.23   Риба, сушена, дори осолена или в саламура
   
    10.20.24   Риба, включително филета, пушена
   
    10.20.25   Риба, консервирана или приготвена по друг начин; с изключение на приготвени храни от риба
   
    10.20.26   Хайвер и заместители на хайвер
   
    10.20.31   Ракообразни, замразени
   
    10.20.32   Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
   
    10.20.33   Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
   
    10.20.34   Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
   
    10.20.41   Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
   
    10.20.42   Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
   

Page 1/1  
Top