METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Производство на месни продукти, без готови ястия    
    10.13.15   Други приготвени или консервирани меса, субпродукти (карантии) или кръв, с изключение на приготвени храни от месо и субпродукти (карантии)    
       10.13.15.05   Приготвени храни и консерви от гъши и патешки черен дроб, без колбаси и готови ястия
    Detail
       10.13.15.15   Приготвени храни и консерви от черен дроб, различен от гъшия и патешкия, без колбаси и готови ястия
    Detail
       10.13.15.25   Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти (без черен дроб) от пуйки, без колбаси и готови ястия
    Detail
       10.13.15.35   Приготвени храни и консерви от месо от други домашни птици, без колбаси, продукти от черен дроб и готови ястия
    Detail
       10.13.15.45   Приготвени храни и консерви от месо от свине - бутове и разфасовки от тях, без готови ястия
    Detail
       10.13.15.55   Приготвени храни и консерви от месо от свине - плешки и разфасовки от тях, без готови ястия
    Detail
       10.13.15.65   Приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от домашни свине, съдържащи тегловно < 40% месо или субпродукти и мазнини от всякакъв вид и произход, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия
    Detail
       10.13.15.75   Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от свине, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия
    Detail
       10.13.15.85   Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от животни от рода на едрия рогат добитък, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия
    Detail
       10.13.15.95   Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от други животни, вкл. храни, приготвени от животинска кръв (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия)
    Detail

Page 1/1  
Top