METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Производство на месни продукти, без готови ястия    
    10.13.11   Месо от животни от рода на свинете, разфасовки, осолени, сушени или пушени (бекон и шунка)
   
    10.13.12   Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено, сушено или пушено
   
    10.13.13   Други годни за консумация месо и субпродукти (карантии) осолени, в саламура, сушени или пушени (с изключение на месо от животни от рода на едрия рогат добитък и на свинете); годни за консумация брашна и прахове от тях
   
    10.13.14   Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти (карантии) или кръв
   
    10.13.15   Други приготвени или консервирани меса, субпродукти (карантии) или кръв, с изключение на приготвени храни от месо и субпродукти (карантии)
   
    10.13.16   Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; пръжки
   
    10.13.91   Готвене и други услуги по преработване за производството на продукти от месо
   

Page 1/1  
Top