METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.12   Производство и преработка на месо от домашни птици    
    10.12.10   Месо от домашни птици, прясно или охладено
   
    10.12.20   Месо от домашни птици, замразено
   
    10.12.30   Мазнини от домашни птици
   
    10.12.40   Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация
   
    10.12.50   Перушина и кожи от птици, покрити с пера
   

Page 1/1  
Top