METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици    
    10.11.41   Вълни, непрани, включително вълните, измити върху животното    
       10.11.41.00   Вълна, непрана (серява), нестригана, нещрайхгарна, нито камгарна, вкл. вълната, измита върху животното
    Detail

Page 1/1  
Top