METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици    
    10.11.11   Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено
   
    10.11.12   Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено
   
    10.11.13   Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено
   
    10.11.14   Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено
   
    10.11.15   Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри): прясно или охладено
   
    10.11.20   Субпродукти (карантии), годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено
   
    10.11.31   Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено
   
    10.11.32   Месо от животни от рода на свинете, замразено
   
    10.11.33   Месо от животни от рода на овцете, замразено
   
    10.11.34   Месо от животни от рода на козите, замразено
   
    10.11.35   Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри), замразено
   
    10.11.39   Друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, пресни, охладени или замразени
   
    10.11.41   Вълни, непрани, включително вълните, измити върху животното
   
    10.11.42   Сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри), цели
   
    10.11.43   Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри)
   
    10.11.44   Сурови кожи от овце или агнета
   
    10.11.45   Сурови кожи от кози и ярета
   
    10.11.50   Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
   
    10.11.60   Негодни за консумация субпродукти (карантии), сурови
   

Page 1/1  
Top