METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде    
    08.99.21   Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени    
       08.99.21.00   Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени
    Detail

Page 1/1  
Top