METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде    
    08.99.10   Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали
   
    08.99.21   Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени
   
    08.99.22   Технически диаманти, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
   
    08.99.29   Други минерали
   

Page 1/1  
Top