METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин    
    08.12.12   Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали    
       08.12.12.10   Чакъл, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или друго строителство; речен чакъл и кремък
    Detail
       08.12.12.30   Трошен камък, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или друго строителство (без чакъл, речен чакъл и кремък)
    Detail
       08.12.12.50   Гранули, отломки и прах от мрамор
    Detail
       08.12.12.90   Гранули, отломки и прах от скални материали (без мрамор)
    Detail

Page 1/1  
Top