METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Подготовка и предене на текстилни влакна
   
13.20   Производство на тъкани
   
13.30   Облагородяване на прежди, платове и облекло
   
13.91   Производство на плетени платове
   
13.92   Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
   
13.93   Производство на килими и текстилни подови настилки
   
13.94   Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
   
13.95   Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
   
13.96   Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
   
13.99   Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
   
14.11   Производство на облекло от обработени меки кожи
   
14.12   Производство на работно облекло
   
14.13   Производство на горно облекло, без работно
   
14.14   Производство на долно облекло
   
14.19   Производство на друго облекло и допълнения за облекло
   
14.20   Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
   
14.31   Производство на чорапи и чорапогащи
   
14.39   Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
   
15.11   Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
   
15.12   Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
   
15.20   Производство на обувки
   
16.10   Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
   
16.21   Производство на фурнир и дървесни плочи
   
16.22   Производство на сглобени паркетни плочи
   
16.23   Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
   
16.24   Производство на опаковки от дървен материал
   
16.29   Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
   
17.11   Производство на влакнести полуфабрикати
   
17.12   Производство на хартия и картон
   
17.21   Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
   
17.22   Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
   
17.23   Производство на канцеларски материали от хартия и картон
   
17.24   Производство на тапети и подобни стенни облицовки
   
17.29   Производство на други изделия от хартия и картон
   
18.11   Печатане на вестници
   
18.12   Печатане на други издания и печатни продукти
   
18.13   Предпечатна подготовка
   
18.14   Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
   
18.20   Възпроизвеждане на записани носители
   
19.10   Производство на кокс и продукти на коксуването
   

Page 2/6  
Top