METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
07.10   Dobývanie železných rúd
   
07.29   Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
   
08.11   Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
   
08.12   Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
   
08.91   Ťažba chemických a hnojivových minerálov
   
08.93   Ťažba soli
   
08.99   Iná ťažba a dobývanie i. n.
   
10.11   Spracovanie a konzervovanie mäsa
   
10.12   Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
   
10.13   Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
   
10.20   Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
   
10.31   Spracovanie a konzervovanie zemiakov
   
10.32   Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
   
10.39   Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
   
10.41   Výroba olejov a tukov
   
10.42   Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
   
10.51   Prevádzka mliekarní a výroba syrov
   
10.52   Výroba zmrzliny
   
10.61   Výroba mlynských výrobkov
   
10.62   Výroba škrobu a škrobových výrobkov
   
10.71   Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
   
10.72   Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
   
10.73   Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
   
10.81   Výroba cukru
   
10.82   Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
   
10.83   Spracovanie čaju a kávy
   
10.84   Výroba korenín a chuťových prísad
   
10.85   Výroba pripravených pokrmov a jedla
   
10.86   Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
   
10.89   Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
   
10.91   Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
   
10.92   Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
   
11.01   Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
   
11.02   Výroba hroznového vína
   
11.03   Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
   
11.04   Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
   
11.05   Výroba piva
   
11.06   Výroba sladu
   
11.07   Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
   
12.00   Výroba tabakových výrobkov
   

Page 1/6  
Top