METADATA
Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija, 2007. gads (NST 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības izstrādājumi; zivis un citi zivju produkti
   
02   Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze
   
03   Metāla rūdas, kā arī cita veida ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra; urāns un torijs
   
04   Pārtikas produkti, dzērieni un tabaka
   
05   Tekstilpreces un tekstilizstrādājumi āda un ādas izstrādājumi
   
06   Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles); izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem; koksnes masa, papīrs un papīra izstrādājumi; iespieddarbi un ierakstu reproducēšana
   
07   Kokss un naftas pārstrādes produkti
   
08   Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un ķīmiskās šķiedras; gumijas un plastmasas izstrādājumi kodoldegviela
   
09   Citi nemetālu minerālprodukti
   
10   Parastie metāli; gatavie metālizstrādājumi, izņemot mehānismus un iekārtas
   
11   Iekārtas un aprīkojums, citur neiekļauts; biroju tehnika un datori; elektriskās mašīnas un aparāti, citur neiekļauti; radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aprīkojums; medicīnas, precīzijas un optiskie instrumenti; pulksteņi
   
12   Transportlīdzekļi
   
13   Mēbeles; citas rūpnieciski ražotas preces, citur neiekļautas
   
14   Otrreizējās izejvielas; sadzīves atkritumi un citi atkritumi
   
15   Pasts, pakas
   
16   Iekārtas un materiāli, ko izmanto preču transportēšanā
   
17   Preces, ko pārvieto mājsaimniecības un biroja pārcelšanās gadījumā; bagāža un ceļotāju rokas bagāžā esošās preces; mehāniskie transportlīdzekļi, ko pārvieto uz remonta vietu; citas preces, kas nav tirdzniecības apritē un nav citur iekļautas
   
18   Preces, kas iedalītas grupās: vairāku tādu preču grupu salikums, kuras pārvadā kopā
   
19   Nenosakāmas preces: preces, kuras kāda iemesla dēļ nav identificējamas un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās grupās no 01 līdz 16.
   
20   Citas preces, citur neiekļautas
   

Page 1/1  
Top