METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   İMALAT     Detail
    10   Gıda ürünlerinin imalatı
    Detail
    11   İçeceklerin imalatı
    Detail
    12   Tütün ürünleri imalatı
    Detail
    13   Tekstil ürünlerinin imalatı
    Detail
    14   Giyim eşyalarının imalatı
    Detail
    15   Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
    Detail
    16   Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
    Detail
    17   Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
    Detail
    18   Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
    Detail
    19   Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
    Detail
    20   Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
    Detail
    21   Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
    Detail
    22   Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
    Detail
    23   Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
    Detail
    24   Ana metal sanayii
    Detail
    25   Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
    Detail
    26   Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
    Detail
    27   Elektrikli teçhizat imalatı
    Detail
    28   Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
    Detail
    29   Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
    Detail
    30   Diğer ulaşım araçlarının imalatı
    Detail
    31   Mobilya imalatı
    Detail
    32   Diğer imalatlar
    Detail
    33   Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
    Detail

Page 1/1  
Top