METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.     Detail
    99   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
    Detail

Page 1/1  
Top