METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK     Detail
    97   Förvärvsarbete i hushåll
    Detail
    98   Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
    Detail

Page 1/1  
Top