METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   ANNAN SERVICEVERKSAMHET     Detail
    94   Intressebevakning; religiös verksamhet
    Detail
    95   Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
    Detail
    96   Andra konsumenttjänster
    Detail

Page 1/1  
Top