METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   KULTUR, NÖJE OCH FRITID     Detail
    90   Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
    Detail
    91   Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
    Detail
    92   Spel- och vadhållningsverksamhet
    Detail
    93   Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
    Detail

Page 1/1  
Top