METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER     Detail
    87   Vård och omsorg med boende     Detail
       87.1   Boende med sjuksköterskevård
    Detail
       87.2   Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
    Detail
       87.3   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
    Detail
       87.9   Annan vård och omsorg med boende
    Detail

Page 1/1  
Top