METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
O   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING     Detail
    84   Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
    Detail

Page 1/1  
Top