METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   FASTIGHETSVERKSAMHET     Detail
    68   Fastighetsverksamhet
    Detail

Page 1/1  
Top