METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET     Detail
    64   Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
    Detail
    65   Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
    Detail
    66   Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring
    Detail

Page 1/1  
Top