METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET     Detail
    58   Förlagsverksamhet
    Detail
    59   Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
    Detail
    60   Planering och sändning av program
    Detail
    61   Telekommunikation
    Detail
    62   Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
    Detail
    63   Informationstjänster
    Detail

Page 1/1  
Top