METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   BYGGVERKSAMHET     Detail
    41   Byggande av hus
    Detail
    42   Anläggningsarbeten
    Detail
    43   Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
    Detail

Page 1/1  
Top