METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING     Detail
    36   Vattenförsörjning     Detail
       36.0   Vattenförsörjning
    Detail

Page 1/1  
Top