METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING     Detail
    36   Vattenförsörjning
    Detail
    37   Avloppsrening
    Detail
    38   Avfallshantering; återvinning
    Detail
    39   Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
    Detail

Page 1/1  
Top