METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA     Detail
    35   Försörjning av el, gas, värme och kyla     Detail
       35.1   Generering, överföring och distribution av elkraft
    Detail
       35.2   Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
    Detail
       35.3   Försörjning av värme och kyla
    Detail

Page 1/1  
Top