METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TILLVERKNING     Detail
    27   Tillverkning av elapparatur     Detail
       27.1   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
    Detail
       27.2   Batteri- och ackumulatortillverkning
    Detail
       27.3   Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
    Detail
       27.4   Tillverkning av belysningsarmatur
    Detail
       27.5   Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
    Detail
       27.9   Tillverkning av annan elapparatur
    Detail

Page 1/1  
Top