METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   UTVINNING AV MINERAL    
    09   Service till utvinning    
       09.1   Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
   
       09.9   Stödtjänster till annan utvinning
   

Page 1/1  
Top