METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   UTVINNING AV MINERAL     Detail
    07   Utvinning av metallmalmer     Detail
       07.1   Järnmalmsutvinning
    Detail
       07.2   Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm
    Detail

Page 1/1  
Top