METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   UTVINNING AV MINERAL     Detail
    06   Utvinning av råpetroleum och naturgas     Detail
       06.1   Utvinning av råpetroleum
    Detail
       06.2   Utvinning av naturgas
    Detail

Page 1/1  
Top