METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   UTVINNING AV MINERAL    
    05   Kolutvinning    
       05.1   Stenkolsutvinning
   
       05.2   Brunkolsutvinning
   

Page 1/1  
Top