METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   UTVINNING AV MINERAL     Detail
    05   Kolutvinning
    Detail
    06   Utvinning av råpetroleum och naturgas
    Detail
    07   Utvinning av metallmalmer
    Detail
    08   Annan utvinning av mineral
    Detail
    09   Service till utvinning
    Detail

Page 1/1  
Top