METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE     Detail
    01   Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
    Detail
    02   Skogsbruk
    Detail
    03   Fiske och vattenbruk
    Detail

Page 1/1  
Top