METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
    Detail
B   UTVINNING AV MINERAL
    Detail
C   TILLVERKNING
    Detail
D   FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
    Detail
E   VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING
    Detail
F   BYGGVERKSAMHET
    Detail
G   HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
    Detail
H   TRANSPORT OCH MAGASINERING
    Detail
I   HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
    Detail
J   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
    Detail
K   FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
    Detail
L   FASTIGHETSVERKSAMHET
    Detail
M   VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
    Detail
N   UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
    Detail
O   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
    Detail
P   UTBILDNING
    Detail
Q   VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
    Detail
R   KULTUR, NÖJE OCH FRITID
    Detail
S   ANNAN SERVICEVERKSAMHET
    Detail
T   FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
    Detail
U   VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.
    Detail

Page 1/1  
Top