METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
   
B   UTVINNING AV MINERAL
   
C   TILLVERKNING
   
D   FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
   
E   VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING
   
F   BYGGVERKSAMHET
   
G   HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
   
H   TRANSPORT OCH MAGASINERING
   
I   HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
   
J   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
   
K   FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
   
L   FASTIGHETSVERKSAMHET
   
M   VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
   
N   UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
   
O   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
   
P   UTBILDNING
   
Q   VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
   
R   KULTUR, NÖJE OCH FRITID
   
S   ANNAN SERVICEVERKSAMHET
   
T   FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
   
U   VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.
   

Page 1/1  
Top