METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ     Detail
    99   Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
    Detail

Page 1/1  
Top