METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE     Detail
    97   Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
    Detail
    98   Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
    Detail

Page 1/1  
Top