METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   OSTATNÉ ČINNOSTI     Detail
    94   Činnosti členských organizácií
    Detail
    95   Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
    Detail
    96   Ostatné osobné služby
    Detail

Page 1/1  
Top