METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC     Detail
    87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)     Detail
       87.1   Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
    Detail
       87.2   Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
    Detail
       87.3   Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
    Detail
       87.9   Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
    Detail

Page 1/1  
Top