METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC     Detail
    86   Zdravotníctvo
    Detail
    87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
    Detail
    88   Sociálna práca bez ubytovania
    Detail

Page 1/1  
Top