METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   VZDELÁVANIE     Detail
    85   Vzdelávanie     Detail
       85.1   Predškolská výchova
    Detail
       85.2   Základné školstvo
    Detail
       85.3   Stredné školstvo
    Detail
       85.4   Vyššie školstvo
    Detail
       85.5   Ostatné vzdelávanie
    Detail
       85.6   Pomocné vzdelávacie činnosti
    Detail

Page 1/1  
Top