METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY     Detail
    80   Bezpečnostné a pátracie služby     Detail
       80.1   Súkromné bezpečnostné služby
    Detail
       80.2   Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
    Detail
       80.3   Pátracie služby
    Detail

Page 1/1  
Top