METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY     Detail
    77   Prenájom a lízing
    Detail
    78   Sprostredkovanie práce
    Detail
    79   Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
    Detail
    80   Bezpečnostné a pátracie služby
    Detail
    81   Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
    Detail
    82   Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
    Detail

Page 1/1  
Top