METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY     Detail
    69   Právne a účtovnícke činnosti     Detail
       69.1   Právne činnosti
    Detail
       69.2   Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
    Detail

Page 1/1  
Top