METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY     Detail
    69   Právne a účtovnícke činnosti
    Detail
    70   Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
    Detail
    71   Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
    Detail
    72   Vedecký výskum a vývoj
    Detail
    73   Reklama a prieskum trhu
    Detail
    74   Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
    Detail
    75   Veterinárne činnosti
    Detail

Page 1/1  
Top