METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI     Detail
    64   Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
    Detail
    65   Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
    Detail
    66   Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
    Detail

Page 1/1  
Top